กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารรถราชการ วันที่ 13 มีนาคม 2562

กิจกรรทมให้คำปรึกษาด้านการบริหารรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ห้องประชุมแสงทอง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

WEB LINK

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 • Statistics
  Today
  1
  Yesterday
  0
  This Month
  85
  Last Month
  137
  This Year
  966
  Last Year
  546
  ติดต่อเรา
  หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

  โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840