ข้อมูลติดต่อ

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840 
Statistics
Today
4
Yesterday
5
This Month
14
Last Month
116
This Year
610
Last Year
546
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840