ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร

# ประเภท รายการ Download
1 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร ตัวอย่างใบยืมพัสดุ
2 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
3 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ
4 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน
5 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร แบบฟอร์มบัญชีวัสดุ
6 ดาวน์โหลดคู่มือเอกสาร ใบยืมพัสดุ
Statistics
Today
6
Yesterday
4
This Month
4
Last Month
150
This Year
249
Last Year
1,489
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840