การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2567

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เวลา 09.30 น. - 16.00 น

WEB LINK

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 • Statistics
  Today
  3
  Yesterday
  4
  This Month
  40
  Last Month
  125
  This Year
  1,433
  Last Year
  1,173
  ติดต่อเรา
  หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

  โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840