จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่  1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่  1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

Statistics
Today
3
Yesterday
1
This Month
5
Last Month
89
This Year
1,078
Last Year
1,109
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840