จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม  - มีนาคม 2565

เอกสารแนบ

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม  - มีนาคม 2565

Statistics
Today
3
Yesterday
2
This Month
56
Last Month
122
This Year
636
Last Year
1,109
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840