จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3  ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน  2565

เอกสารแนบ

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3  ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน  2565

Statistics
Today
3
Yesterday
4
This Month
40
Last Month
125
This Year
1,433
Last Year
1,173
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840