จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่่  1  เดือน ตุลาคม  -  ธันวาคม 2565 

เอกสารแนบ

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่่  1  เดือน ตุลาคม  -  ธันวาคม 2565 

Statistics
Today
5
Yesterday
12
This Month
98
Last Month
277
This Year
1,037
Last Year
1,489
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840