จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม ปีงบประมาณ 2561

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

Statistics
Today
6
Yesterday
4
This Month
4
Last Month
150
This Year
249
Last Year
1,489
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840