จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

เอกสารแนบ

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2566

Statistics
Today
5
Yesterday
12
This Month
98
Last Month
277
This Year
1,037
Last Year
1,489
ติดต่อเรา
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840